Search icon
Search icon

  • Country Select
    Country

Stavba a instalace

Koncept pro dodání: Řízení projektů specialisty na firemní vozové parky

Vybudování jakékoli nové čerpací stanice je projekt, který vyžaduje znalosti expertů. Tokheim ProFleet se již více než třicet let zaměřuje na vývoj podnikových systémů tankování pohonných hmot a souvisejících projektů zahrnujících systémovou a IT infrastrukturu. Máme řadu produktů a tým místních a centrálních specialistů (pro oblasti techniky, maloobchodního IT, projektových koncepcí a stavebnictví), kteří s vámi mohou pracovat v partnerství a dodávat nejlepší kompletní řešení pro správu pohonných hmot.

construction&installation-lrg

Profesionální standard od začátku do konce

Personální a vyhrazený projektový manažer za vás dohlíží na celý projekt od samého začátku. Poskytneme vám řadu možností uspořádání vaší nové čerpací stanicie a budeme s vámi úzce spolupracovat při vypracování potřebné dokumentace v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Naše místní týmy dokáží pokrýt vše od návrhu CAD výkresů a specifikací, vedení potrubí a budování nádrží až po konstrukci čerpacích oblastí a instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu.

Stavebnictví

Koordinujeme stavební aspekty projektu a rovněž zajišťujeme všechny potřebné potrubní a elektrotechnické práce. Tokheim ProFleet využívá společnou sadu pravidel, směrnic a nástrojů pro vykazování, které pomáhají zajistit vysokou míru profesionality a dodržování místních i globálních norem všude, kde působíme.

IT

Partnerství v oblasti IT řešení 

Existuje široká nabídka hardwarových a softwarových systémů k provozování firemních vozových parků. Klíčovou otázkou je, jak nejlépe integrovat, řídit a využívat všechna tato data. Tokheim je přední společnost v poskytování účinných IT řešení pro složité systémové projekty. Máme zkušené místní týmy, které jsou podporovány globální obchodní jednotkou systémy a elektronika (Systems and Electronics Business Unit, SEBU). Při poskytování efektivních řešení správy pohonných hmot spolupracuje Tokheim s velkými ropnými společnostmi a nezávislými sítěmi.